Sivil Toplum Diyaloğu Hakkında:

2008 yılından bu yana yürütülmekte olan “Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu” Programı Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki etkileşim ve diyaloğu yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde artlrmayı hedefleyen ve Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin önemi ve faydalarına odaklanarak her iki toplumda farkındalık artlrma girişimlerini destekleyen bir programdır.

Programın Beşinci Dönemi 1 Nisan 2019’da 40 proje ile başlamıştlr. Toplam 6.000.000 avroluk bütçe kapsamında uygulanacak projelerin konuları arasında doğrudan diyalog geliştirme ve iş birliği temalarının yanı sıra engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konuların yanı sıra, kadın odaklı alanlar ve eğitim, sağlık, tarım, gıda, çevre gibi sektörler de vardır.

Aktivite 1- Deneyim ve İyi Örneklerin Paylaşımı
Yunanistan ve İtalya’da olmak üzere iki tane 4 günlük deneyim paylaşımı etkinliği Türkiye ve Avrupa’dan STK’ların katılımıyla gerçekleşecek. Katılımcılar arasında ağ oluşturma ve de deneyim paylaşımı öncelikli olacak ve de ileriki aşamalar için öneriler geliştirilecektir.

Aktivite 2 – STK’ların ilgili paydaşlarla ve yerel halk ile teması
Göçmen ve mültecilerin uyum süreçleri üzerine öneriler geliştirmek amacıyla Adana, Elâzığ ve Diyarbakır’da 3 toplantı düzenlenecek. Bu toplantılar yoluyla paydaşların tanıştırılması ve de bölge halkının katılımıyla farkındalık yaratma etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Aktivite 3 – Göçmen ve mültecilerin uyumu için yol haritası oluşturmak
Proje sonunda oluşturulacak olan “Göçmen ve mültecilerin uyumu için yol haritası” isimli yayın, göçmen ve mültecilerin uyumu konusunda geniş kapsamlı araştırmaya, saha çalışanlarının ve paydaşların deneyimlerine dayanan, pratik ve uygulanabilir öneriler sunacaktır. Yol Haritası, konu hakkında derinlikli bir araştırma yapılmasıyla, ilgili politikaların ve akademik işlerin incelenmesiyle, uygulanan iyi örneklerin belirlenmesi ve de projenin ana verilerinin eklenmesinin yanı sıra diğer aktivitelerden gelen önerilerle oluşturulacaktır.

Aktivite 4 – AB-Türkiye Sivil Toplum Ağı’nın oluşturulması
AB-Türkiye Sivil Toplum Ağı, Avrupa ve Türkiye’deki sivil toplum aktörleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulacaktır. Oluşturulacak ağ düzenli ve net denetim kuralları olan kurumsal diyalog için gerekli alanı sağlayacaktır.

Ağ STK’lara kendi durumlarını paylaşma ve de tartışılacak konuları öne sürme, ortaklık geliştirme ve savunuculuk için koalisyon kurma, mülteci ve göçmenlerin uyumu alanındaki gelişmeler konusunda bilgilerini arttırma imkânı sunacaktır. Ağ üyeleri yaptıkları işleri ağ içerisinde paylaşma ve yayma imkânı bulacak, çalışma grupları organize edebilecekler, sinerji oluşturup kaynaklarını bir araya toplayabileceklerdir.

Aktivite 5 – Yaygınlaştırma
Projenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının yanı sıra, İstanbul’da bir günlük final toplantısı düzenlenecektir. Toplantıda projenin sonuçları ve de öğrenilen dersler paylaşılacak. Sivil toplumdan akademiye, yerel yönetim ve kamu yetkililerinden politika uzmanlarına ve medyaya uzanan göçmen ve mültecilerin uyumu için atılacak gelecekteki adımları tartışmak üzere geniş bir katılımcı kitlesi davet edilecektir. Ağ’ın hayata geçirilmesi Final Toplantısı sırasında gerçekleştirilecektir.

Scroll to Top