ATHENS NETWORK OF COLLABORATING EXPERTS (ANCE)

ATHENS NETWORK OF COLLABORATING EXPERTS (ANCE) Yunanistan’ın Atina kentinde faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 1996 yılında uluslararası kalkınma, işbirliği ve teknik destek sağlama üzerinde çalışan bir grup uzman tarafından kurulmuştur. Günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın teşviki ve de Avrupa Birliği’ndeki ve gelişmekte olan ülkelerdeki savunmasız sosyal grupların desteklenmesi için oldukça geniş bir işbirliği ve gönüllü ağı yaratmayı başarmıştır. ANCE göçmen/mültecilerin uyumu üzerine yürüttüğü programlar sayesinde karma göç dalgaları alanında oldukça kapsamlı deneyime sahiptir.


ANADOLU KALKINA VE EĞİTİM DERNEĞİ (AKED)

ANADOLU KALKINA VE EĞİTİM DERNEĞİ (AKED) Türkiye’nin Elâzığ ilinde kurulmuş, kalkınmanın temel dinamikleri olan eğitim, çevre, kültür, gençlik, bilişim, kadın hakları ve sağlık alanındaki konular üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Kurumun vizyonu daha yaşanılır bir dünya için yaşam boyu öğrenme temelinde sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaktır. Bahsedilen konularda farkındalık yaratmak, halkı bilgilendirmek için konferanslar ve seminerler düzenlemek, araştırmalar yürütmek, savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmenin yanı sıra ilgili kurumlara bu konularla ilgili öneriler sunmak kurumun temel aktiviteleri arasındadır. 


BEYAZAY ASSOCIATION

BEYAZAY DERNEĞİ 1992 yılında Türkiye’de kurulmuş, engelli bireyleri desteklemek yoluyla engellilik alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Kurumun çalışma alanları engellilerin eğitimi; engellilerin sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek; engellilerin istihdamı; engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele; engelliler ve toplum arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmektir. 

CIDIS ONLUS

CIDIS ONLUS çoğulcu ve çok uluslu modern toplumlarda sosyal uyumu sağlamak üzerine çalışan, İtalya’da kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Dernek 30 yıldır göçmenler ve azınlıklar için fırsat eşitliğini sağlamaya, kültürel çeşitliliği teşvik etmeye, sosyal değişimi savunmaya ve sivil toplumun ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı çıkmasını sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmektedir.

KAMER VAKFI

KAMER VAKFI hayatlarındaki şiddeti ve geleneksel konumlarını fark etmiş, sorgulamış ve değiştirmeye başlamış kadınlar tarafından 1997 yılında Türkiye’de kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşundan bu yana kadınları hapseden normlara karşı çıkmak ve toplumsal cinsiyet rollerini yeniden tanımlamak için farkındalıklarını diğer kadınlarla paylaşmayı sürdürmüştür. Kurumun amacı cinsiyetçi değerlerin biçimlendirdiği kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit etmek, alternatiflerini geliştirmek ve uygulanabilir olmalarını sağlamaktır. KAMER Vakfı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 23 ilinde faaliyet göstermektedir. Mülteci kadınları desteklemek kuruluşun öncelikleri arasında yer almaktadır.Scroll to Top