Συνάντηση Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με ενδιαφερόμενους φορείς.

Στις 04.10.2019, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία «η συνάντηση Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με ενδιαφερόμενους φορείς» στο White Line Boutique Hotel, στην πόλη Elazığ, στην Τουρκία. Συμμετείχαν στην συνάντηση 37 εκπρόσωποι από διαφορετικές ΜΚΟ και συνέβαλαν στη συνεχιζόμενη συζήτηση για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών.

Ένας συμμετέχων ανέφερε χαρακτηριστικά: «[Μετά από αυτή την συνάντηση], έγιναν πιο γνωστά σε μας τα προβλήματα σχετικά με τους πρόσφυγες».

Scroll to Top