Εκδήλωση για τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση Τοπικής Κοινότητας.

Στις 04.10.2019, 63 μέλη της τοπικής κοινωνίας παρακολούθησαν την “εκδήλωση για τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση Τοπικής Κοινότητας”, στην πόλη Elazığ, στην Τουρκία. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες και νέοι, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση, μοιράζοντας τις απόψεις τους σχετικά με την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ένας από τους συμμετέχοντες τόνισε: «Θα πρέπει να δείχνουμε περισσότερο σεβασμό, όχι μόνο με το να τους κρίνουμε σύμφωνα με τη δική μας κουλτούρα, αλλά και προσπαθώντας να κατανοήσουμε την κουλτούρα τους, πρέπει να αναπτύξουμε μια αίσθηση ενσυναίσθησης προς τους πρόσφυγες».

Scroll to Top