Mülteci ve Göçmenlerin Uyum Süreçlerini Desteklemek için AB-Türkiye Sivil Toplum İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Yaşanan sözde mülteci krizi, artan göç dalgaları, AB-Türkiye ortak bildiriminden doğan siyasi ortam ve Avrupa’nın mültecilere ilişkin gündemini ele aldığımızda, bu süreçten etkilenen tüm tarafların ve de toplumun genelinin faydası için iyi örgütlenmiş stratejiler geliştirmek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşlarının bağlarını kuvvetlendirmeye ihtiyaç vardır. Mültecilerin ve göçmenlerin uyum süreçleri alanında çalışan sivil topluma ABTürkiye arasında ulus-ötesi bir diyalog alanı oluşturmak amacıyla Türkiye’den, İtalya’dan ve Yunanistan 5 sivil toplum kuruluşu, Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında desteklenen 15 ay sürecek bir projede işbirliği içinde olacaklardır.

Bu 15 aylık proje süresince amacımız:

  • Avrupa ve Türkiye’deki STK’lar arasında işbirliği ve de ağ oluşumunu güçlendirmek,
  • Göçmen ve mültecilerin uyumunu desteklemekte STK’ların kapasitelerini arttırmak,
  • Göç alanında politika oluşturma ve çözüm önerileri geliştirmede STK’ların rolünü pekiştirmek
  • Göçmen/mülteci hakları ve de göçmen/mültecilerin ev sahibi toplumlara sağlayacağı faydalar hakkında toplumsal farkındalık yaratmak.

Proje hakkında daha fazla bilgi için

Göç insanın haysiyet, güvenlik ve daha iyi bir gelecek arayışının bir ifadesidir. Bu toplumsal dokunun bir parçası, insan ailesi olarak varoluşumuzun bir parçasıdır.
Ban Ki-moon

Bizi takip edin

Scroll to Top