Ενίσχυση της συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Τουρκίας για τη στήριξη της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών

Εν μέσω της λεγόμενης προσφυγικής κρίσης, της αύξησης των μεταναστευτικών ροών, του περιβάλλοντος χάραξης πολιτικής που δημιουργήθηκε με την κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής ατζέντας για τη Μετανάστευση, είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι δεσμοί των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να αναπτυχθούν καλά συντονισμένες στρατηγικές προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών και της κοινωνίας γενικότερα. Με στόχο την δημιουργία και την ενίσχυση ενός χώρου για διακρατικό διάλογο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Τουρκίας στον τομέα της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών, πέντε οργανώσεις από την Τουρκία, την Ιταλία και την Ελλάδα θα συνεργαστούν για ένα έργο διάρκειας 15 μηνών που υποστηρίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάλογος μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών – Civil Society Dialogue Programme». 

Κατά τη διάρκεια αυτού του 15μηνου έργου σκοπεύουμε:

  • να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη και την Τουρκία,,
  • να ενισχύσουμε την ικανότητά τους να προωθούν την ένταξη προσφύγων και μεταναστών,
  • να ενισχύσουμε τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικής και στην ανάπτυξη λύσεων στον τομέα της μετανάστευσης και
  • να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών και τα οφέλη της υποδοχής μεταναστών/προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής.

Περισσότερα για το έργο

Η μετανάστευση είναι μια έκφραση της ανθρώπινης ελπίδας για αξιοπρέπεια, ασφάλεια και για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι μέρος του κοινωνικού ιστού, μέρος αυτού που είμαστε, της ανθρώπινης οικογένειας
Ban Ki-moon

Ακολουθήστε μας

Scroll to Top